SMM ola bilərəmmi?

SMM olmaq üçün aşağıdakılar lazımdır